2013 yılında, İstanbul Kalkınma Ajansı(İSKA)’ya verilen bir projeyle 2 teleskop ve ekipmanları alındı. Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa AYDIN, Rektör Sayın Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ ve Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR’ın destekleriyle üniversitemizde bir gözlemevinin kurulması kararlaştırıldı. Gözlemevi binası Kasım 2016 da tamamlandı ve ilk ışık 27 Kasım 2016 tarihinde alındı. 

      Üniversite ve Gözlemevi olanaklarının yeterli olduğu değerlendirilerek Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÖKMER)’in kurulması işin başvuruldu ve YÖK’ün de onayından geçerek kuruluşu tamamlandı. Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü 2022 tarihinden bu yana Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZDEN sürdürmekte olup Müdür yardımcılığı görevini ise Öğr. Gör. Devran KORKMAZ yürütmektedir. Destek personel olarak üniversite öğrencilerimiz de Asist. Öğr. Cansu ORDULUOĞLU, Asist. Öğr. Melike ÖZTÜRK, Asist. Öğr. Ayşen ŞAHİN ve Asist. Öğr. Yaşar KOLKIRAN görevlerine devam etmektedirler.. Gözlemevi, hem İstanbul Aydın Üniversitesinin hem de İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinin tüm öğrencilerine hizmet vermektedir. Bunun yanında İstanbul genelinde, okul öncesinden liseye kadar tüm okullara, randevu almak koşuluyla yıl boyunca hizmet vermektedir. Merkezimiz, İstanbul İli içinde gözlemevi bulunduran tek vakıf üniversitesi olma özelliğini korumaktadır. Ayrıca uzay bilimleri konusunda da konferans, seminer ve sempozyumlar düzenleyerek bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesine katkıda bulunulmaktadır. Merkezimiz önemli gökbilim olaylarının gözlenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması konusunda da önemli görevler yapmayı sürdürecektir.

                                                                                                                                                                                                    Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZDEN  

                                                                                                                                                       Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

en_USEnglish